Dėl ugdymo organizavimo karantino metu nuo 2020 m. gruodžio 9 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/820d5840389411eb8c97e01ffe050e1c?jfwid=164a6vnh6s,   informuojame, jog nuo 2020 metų gruodžio 9 d., trečiadienio, ugdymas Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykloje bus organizuojamas tik nuotoliniu būdu.   Dėmesio! Nors bendrojo ugdymo mokyklose ilginamos pradinukų…

IT specialisto pagalba dirbant nuotoliniu būdu

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykloje nuo 2020 m. kovo 28 dienos pradėtas ugdymas nuotoliniu būdu. Tai – nemenkas iššūkis tiek mokytojams, tiek jų mokiniams. Norėdami padėti lengviau susidoroti su galimais technologiniais trikdžiais, kviečiame kreiptis pagalbos į mokyklos IT specialistą, kuris bus pasiruošęs Jus konsultuoti pirmadieniais – penktadieniais nuo 15:00 iki 19:00 valandos. Kreiptis gali tiek…

Nuotolinio ugdymo organizavimas

Mieli mokyklos bendruomenės nariai, Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus miesto savivaldybės nurodymais, nuo kovo 28 dienos ugdymas Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykloje bus vykdomas nuotoliniu būdu. Tai – iššūkis tiek mokyklos darbuotojams, tiek mokiniams bei jų tėveliams. Tačiau tikime, jog dirbant išvien, galime kokybiškai tęsti ugdymo organizavimą, pasisemti naujų…

Aktualūs mokyklos administracijos kontaktai karantino metu

Karantino laikotarpiu, kylant klausimams, prašome skambinti nurodytais numeriais: Ugdymo klausimais – direktoriaus pavaduotojai ugdymui Jolantai Žiemelienei +370 609 71 172   Mokesčio už mokslą klausimais – direktoriaus pavaduotojui ugdymui Kazimierui Grigaravičiui +370 699 43 855   Kitais aktualiais klausimais – direktoriui Tomui Vaišei +370 698 57 585   Taip pat galite rašyti elektroniniu paštu rastine@jonuso.vilnius.lm.lt    …

Dėl koronaviruso grėsmės laikinai stabdomas ugdymo procesas

Švietimo ir mokslo ministerija (toliau – ŠMSM)  patvirtino, kad dėl viruso grėsmės, atsižvelgus į kitų šalių patirtį, nustatomos privalomos vaikų atostogos ir taip stabdomas ugdymo procesas š. m. kovo 13-27 d. Vadovaujantis Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžio protokolu, pedagogai turės dirbti nuotoliniu būdu. Dirbdami nuotoliniu būdu pedagogai turi užsiimti savišvieta, rengti metodines priemones, planuoti būsimas ugdomąsias…