Dėl ugdymo organizavimo karantino metu nuo 2020 m. gruodžio 9 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/820d5840389411eb8c97e01ffe050e1c?jfwid=164a6vnh6s,   informuojame, jog nuo 2020 metų gruodžio 9 d., trečiadienio, ugdymas Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykloje bus organizuojamas tik nuotoliniu būdu.   Dėmesio! Nors bendrojo ugdymo mokyklose ilginamos pradinukų…

Informacija dėl mokykloje patvirtintų koronaviruso atvejų

Laba diena, gerb. Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos bendruomenės nariai, informuojame, kad dviem mūsų mokyklos pučiamųjų instrumentų metodinės grupės mokiniams patvirtintas susirgimas COVID-19 liga. Prašome Jus išlikti ramiems ir pažymime, kad buvo nedelsiant imtasi visų reikiamų saugumo priemonių: individualiai susisiekta su asmenimis, turėjusiais artimą kontaktą su sergančiuoju, t. y. su asmenimis, bendravusiais su sergančiuoju ilgiau…

Informacija dėl ugdymo organizavimo 2020 m. lapkričio 3-5 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1160 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ 4.2.1.1. ir 4.2.1.1.5 punktais, Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykloje nuo 2020 m. lapkričio 3 d. iki 2020 m. lapkričio 8 d. pamokos vyks nuotoliniu…

Ugdymo organizavimo 2020-2021 mokslo metais tvarka

Ugdymas Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykloje bus vykdomas mišriu – kontaktiniu ir nuotoliniu būdu. Specialybės (instrumento, vokalo) individualios pamokos vyks įprasta tvarka, kontaktiniu būdu. Esant poreikiui (blogėjant epidemiologinei situacijai ar mokiniui priklausant rizikos grupei), pamokos galės būti vykdomos nuotoliniu būdu. Papildomo instrumento pamokos vyks mišriai, kontaktiniu ar nuotoliniu būdu, pagal susitarimą. Grupinės pamokos: Solfedžio pamokos…

Nuotolinio ugdymo organizavimas

Mieli mokyklos bendruomenės nariai, Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus miesto savivaldybės nurodymais, nuo kovo 28 dienos ugdymas Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykloje bus vykdomas nuotoliniu būdu. Tai – iššūkis tiek mokyklos darbuotojams, tiek mokiniams bei jų tėveliams. Tačiau tikime, jog dirbant išvien, galime kokybiškai tęsti ugdymo organizavimą, pasisemti naujų…

Dėl koronaviruso grėsmės laikinai stabdomas ugdymo procesas

Švietimo ir mokslo ministerija (toliau – ŠMSM)  patvirtino, kad dėl viruso grėsmės, atsižvelgus į kitų šalių patirtį, nustatomos privalomos vaikų atostogos ir taip stabdomas ugdymo procesas š. m. kovo 13-27 d. Vadovaujantis Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžio protokolu, pedagogai turės dirbti nuotoliniu būdu. Dirbdami nuotoliniu būdu pedagogai turi užsiimti savišvieta, rengti metodines priemones, planuoti būsimas ugdomąsias…