Ugdymo organizavimas karantino laikotarpiu 2020 m. lapkričio 9 d. – gruodžio 17 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau — LRV) 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1225 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ ir 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, karantino laikotarpiu (nuo 2020-11-09 iki 2020-12-17):…

Nuotolinio ugdymo organizavimas

Mieli mokyklos bendruomenės nariai, Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus miesto savivaldybės nurodymais, nuo kovo 28 dienos ugdymas Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykloje bus vykdomas nuotoliniu būdu. Tai – iššūkis tiek mokyklos darbuotojams, tiek mokiniams bei jų tėveliams. Tačiau tikime, jog dirbant išvien, galime kokybiškai tęsti ugdymo organizavimą, pasisemti naujų…

Aktualūs mokyklos administracijos kontaktai karantino metu

Karantino laikotarpiu, kylant klausimams, prašome skambinti nurodytais numeriais: Ugdymo klausimais – direktoriaus pavaduotojai ugdymui Jolantai Žiemelienei +370 609 71 172   Mokesčio už mokslą klausimais – direktoriaus pavaduotojui ugdymui Kazimierui Grigaravičiui +370 699 43 855   Kitais aktualiais klausimais – direktoriui Tomui Vaišei +370 698 57 585   Taip pat galite rašyti elektroniniu paštu rastine@jonuso.vilnius.lm.lt    …

Dėl koronaviruso grėsmės laikinai stabdomas ugdymo procesas

Švietimo ir mokslo ministerija (toliau – ŠMSM)  patvirtino, kad dėl viruso grėsmės, atsižvelgus į kitų šalių patirtį, nustatomos privalomos vaikų atostogos ir taip stabdomas ugdymo procesas š. m. kovo 13-27 d. Vadovaujantis Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžio protokolu, pedagogai turės dirbti nuotoliniu būdu. Dirbdami nuotoliniu būdu pedagogai turi užsiimti savišvieta, rengti metodines priemones, planuoti būsimas ugdomąsias…