Kviečiame dalyvauti metodinėse dienose „Pedagoginės patirties sklaida muzikos mokykloje“

2020 m. kovo 17-19 d., Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos Didžiojoje salėje vyks metodinės dienos „Pedagoginės patirties sklaida muzikos mokykloje“. Pagrindinis renginio tikslas – tobulinti fortepijono mokytojų profesinį meistriškumą. Konferencijoje kviečiami dalyvauti šalies menų ir muzikos mokyklų, konservatorijų mokytojai. Renginiu siekiama aptarti aktualias švietimo naujoves, švietimo kaitos kryptis, šiuolaikines fortepijono mokytojų darbo aktualijas; skleisti inovatyvius…

Kviečiame dalyvauti VI-ajame respublikiniame meno ir muzikos mokyklų festivalyje „Programinė muzika akordeonui”

2020 m. vasario 9 d., Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykloje vyks VI-asis respublikinis meno ir muzikos mokyklų festivalis „Programinė muzika akordeonui”. Pagrindiniai festivalio tikslai ir uždaviniai – propaguoti akordeono programinę muziką; Ugdyti moksleivių meninę saviraišką, techninius ir sceninius gebėjimus, suteikiant galimybę visiems norintiems ir gebantiems vaikams pasirodyti scenoje; Ugdyti mokinių artistiškumą, pilnavertiškumą bei pasitikėjimą savimi…

II respublikinis jaunųjų pianistų Polifonijos konkursas

2020 m. vasario 1 d., 11:00 val. Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykloje vyks II respublikinis jaunųjų pianistų Polifonijos konkursas. Pagrindiniai šio konkurso tikslai ir uždaviniai: plėtoti talentingų Lietuvos jaunųjų pianistų paieškas ir gilinti jų gebėjimus; puoselėti polifoninio muzikavimo tradicijas; gilinti praktines ir teorines žinias, interpretuojant J. S. Bacho kūrinius; pažinti įvairių epochos kompozitorių polifoninę muziką,…