Virtualus koncertas „Mes užaugome laisvi“

2021 m. sausio 13 d., 19:00 val. maloniai kviečiame dalyvauti virtualiame koncerte „Mes užaugome laisvi“, skirtame sausio 13-osios įvykiams atminti. Programoje Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos jaunųjų pedagogų koncertas, Visuomenės bei politinio veikėjo, signataro, buvusio LR vidaus ministro Vidmanto Žiemelio prisiminimai, Lietuvos neformaliojo švietimo centro ir Dailės mokytojų asociacijos organizuoto respublikinio konkurso „Mes užaugome laisvi“…

Dėl ugdymo organizavimo karantino metu 2020 m. gruodžio 9 – 31 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/820d5840389411eb8c97e01ffe050e1c?jfwid=164a6vnh6s,   informuojame, jog nuo 2020 metų gruodžio 9 d., trečiadienio, ugdymas Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykloje bus organizuojamas tik nuotoliniu būdu.   Dėmesio! Nors bendrojo ugdymo mokyklose ilginamos pradinukų…

Nuotolinio ugdymo organizavimas

Mieli mokyklos bendruomenės nariai, Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus miesto savivaldybės nurodymais, nuo kovo 28 dienos ugdymas Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykloje bus vykdomas nuotoliniu būdu. Tai – iššūkis tiek mokyklos darbuotojams, tiek mokiniams bei jų tėveliams. Tačiau tikime, jog dirbant išvien, galime kokybiškai tęsti ugdymo organizavimą, pasisemti naujų…