Aktualūs mokyklos administracijos kontaktai karantino metu

Karantino laikotarpiu, kylant klausimams, prašome skambinti nurodytais numeriais: Ugdymo klausimais – direktoriaus pavaduotojai ugdymui Jolantai Žiemelienei +370 609 71 172   Mokesčio už mokslą klausimais – direktoriaus pavaduotojui ugdymui Kazimierui Grigaravičiui +370 699 43 855   Kitais aktualiais klausimais – direktoriui Tomui Vaišei +370 698 57 585   Taip pat galite rašyti elektroniniu paštu rastine@jonuso.vilnius.lm.lt    …